حضانت لغتاً به معنای در آغوش گرفتن است اما به این معنی است که آنگاه بین زوجین جدایی صورت پذیرد یکی از والدین نگهداری از فرزند مشترک را به عهده می گیرد.

طلاق از نظر لغوی به معنای رها کردن و آزاد کردن است اما از نظر حقوقی به معنای انحلال ازدواج دائم با شرایط خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او است از این‌رو این نوع جدایی تنها مخصوص ازدواج دائم است

از جمله حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد ، مهریه می باشد. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی : ” به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید

بعد از اینکه عقد نکاح بطور صحیح واقع شود، هر یک از زوجین در مقابل یکدیگر به انجام وظایف مشخصی متعهد می گردند، تمکین در واقع به معنای انجام وظایف زناشویی و اطاعت کلی زن از شوهر در انجام امور زندگی مشترک می باشد.