در شمال ویلا خریدم اما متوجه شدم ملک مورد نظر با حکم قضایی تخریب شده، من باید چه کنم؟

نقاش هستم.دوستم بدون اجازه تعهد داده که یک سوله را نقاشی کنم الان صاحب سوله الزام مرا به انجام تعهد خواسته .چه کار کنم؟

همسرم ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک به عنوان مهریه به من منتقل کند اما آن را فروخته.می توانم از او شکایت کنم؟

ماشینی را از شخصی خریدم.اما بعداز چند روز فهمیدم موتور ماشین اشکال اساسی با هزینه بالا دارد چکار کنم؟

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام.در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله را به هیچ شخص یا اشخاصی بعد از فروش به من نفروشد.اما متاسفانه فروشنده آپارتمان را به شخص دیگری فروخته است.چه راهی وجود دارد؟