بعضی از حقوقدانان بزرگ مانند مرحوم استاد دکتر کاتوزیان اعتقاددارند که نقل وانتقال نسبت به اموال غیر منقول صرفا با سند رسمی اعتبار دارد نه سند عادی.

 طبق ماده۱۸۳ قانون مدنی؛ عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. اثر عقد علاوه بر ایجاد تعهد ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و ایجاد زوجیت باشد.

در کلیه قراردادهای حقوقی،مجموعه ای از تعهدات وجود دارد که طرفین، ملزم و متعهد به اجرای آن می باشند. اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد، طرف دیگر می تواند از دادگاه، الزام او به ایفای (انجام) تعهد را بخواهد.

ماده 310 قانون تجارت چک را تعریف کرده است، به موجب این ماده «چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید».

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری همراه با عملیات فریبکارانه که یک انسان امروزی را بفریبد.بنابراین اگر شخصی نیزنگی به کار ببرد که یک جامعه اصولا فریب آن حیله را نمی خورند شخصی ساده لوحانه فریب خورده باشد نمی توان گفت چنین عملی کلاهبرداری است.

قانونگذار تعریفی از رابطه نامشروع ارائه نداده است اما به هر رابطه غیرمتعارف وخارج از حدود اخلاقی  بین زن ومرد که  فی مابین ایشان رابطه زوجیت برقرار نباشد  میتوان این عنوان را نسبت داد.

اختلاس مبتنی بر این قضیه است که رفتار مجرمانه سبب شود مال متعلق به دولت برداشت یا تصاحب شود.

مهم این نکته است که جعل باعث ایجاد اشتباه در انسان شود وبه دنبال آن قابلیت ایجاد ضرر به شخص یا اشخاصی به واسطه را هم به دنبال داشته باشد.

حضانت لغتاً به معنای در آغوش گرفتن است اما به این معنی است که آنگاه بین زوجین جدایی صورت پذیرد یکی از والدین نگهداری از فرزند مشترک را به عهده می گیرد.

طلاق از نظر لغوی به معنای رها کردن و آزاد کردن است اما از نظر حقوقی به معنای انحلال ازدواج دائم با شرایط خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او است از این‌رو این نوع جدایی تنها مخصوص ازدواج دائم است

از جمله حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد ، مهریه می باشد. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی : ” به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید

بعد از اینکه عقد نکاح بطور صحیح واقع شود، هر یک از زوجین در مقابل یکدیگر به انجام وظایف مشخصی متعهد می گردند، تمکین در واقع به معنای انجام وظایف زناشویی و اطاعت کلی زن از شوهر در انجام امور زندگی مشترک می باشد.