پرسش و پاسخ های سوالات اختلاس
پرسش و پاسخ های جعل
پرسش و پاسخ های روابط نامشروع
مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری
پرسش و پاسخ های سوالات اختلاس

من کارمند یک نهاد دولتی هستم به خاطر یک موضوع ناچار شدم 253میلیون تومان ازحساب دولتی برداشت وبه حساب خانمم واریز کنم حراست این موضوع را فهمیده …

پرسش و پاسخ های جعل

اینکه شخصی قولنامه ای جعلی ساخته است و امضای من را بدون کوچکترین شباهتی پای این برگه زده با توجه به عدم مشابهت امضای استفاده شده با امضای من می توان …

پرسش و پاسخ های روابط نامشروع

تعریف قانونگذار از رابطه نامشروع چیست؟ آیا صرف تماسهای یک زن ومرد که اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواندبه معنی رابطه نامشروع باشد؟

مجموعه پرسش و پاسخ های کلاهبرداری

شخصی با ارائه دست خط یکی از مقامات به من گفت می تواند با روابطی که دارد واردات کند، بعدا فهمیدم دروغ گفته.می توانم علیه او به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟