پرسش و پاسخ های حضانت
پرسش و پاسخ های تمکین
پرسش و پاسخ های مهریه

من با همسرم 23 سال زندگی کرده ام .به جهت مشکلات ادامه زندگی میسر نشد تا اینکه از همسرم وکالت در طلاق گرفتم.اما قید وکالت در توکیل در وکالتنامه قید نشده …

پرسش و پاسخ های حضانت

خانه دار هستم می خواهم حضانت فرزندم را خودم به عهده بگیرم.با توجه به اینکه شوهرم وضع مالی و موقعیت اجتماعی خوب است به نظرتان دادگاه حضانت را به من می دهد؟

پرسش و پاسخ های تمکین

همسرم مبتلا به بیماری مقاربتی است به این دلیل اجازه نمی دهم با من رابطه داشته باشد.من را تهدید کرد که شکایت می کنم.اگر شکایت کند دادگاه حق را به او می دهد؟

پرسش و پاسخ های مهریه

متاسفانه در پی یک اشتباه با شخصی ارتباط داشتم ، همسرم ازمن شکایت کرد و نهایتا من محکوم شدم آیا مهریه ام از بین می رود و دیگر نمی توانم مطالبه کنم؟