پرسش و پاسخ های سوالات اختلاس
پرسش و پاسخ های سوالات اختلاس

من کارمند یک نهاد دولتی هستم به خاطر یک موضوع ناچار شدم 253میلیون تومان ازحساب دولتی برداشت وبه حساب خانمم واریز کنم حراست این موضوع را فهمیده …