پرسش و پاسخ های سوالات معامله
پرسش و پاسخ های سوالات معامله
پرسش و پاسخ های سوالات معامله
پرسش و پاسخ های سوالات معامله
پرسش و پاسخ های سوالات معامله

بنده چند روز قبل طی معامله ای ماشینی را از شخصی خریدم.اما بعداز چند روز فهمیدم موتور ماشین اشکال اساسی دارد وهزینه بالایی هم دارد.چکار کنم؟…

مجموعه پرسش و پاسخ های معامله

در شمال کشور ویلای زیبایی خریداری کرده ام  اما پس از چندی متوجه شدم ملک مورد نظر متاسفانه با حکم قضایی تخریب شده است حالا من باید چه کنم؟

مجموعه پرسش و پاسخ های اموال غیر منقول

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام.در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله را به هیچ شخص یا اشخاصی…

پرسش و پاسخ های جقوقی

من نقاش ساختمان هستم.دوستم بدون اجازه من رفته وتعهد داده است که من یک سوله بزرگ را نقاشی کنم در حالتی که روحم حتی از این ماجرا خبر ندارد….

پرسش و پاسخ های سوالات معامله
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی

همسرم در ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک رهن بانک به عنوان مهریه به من منتقل کند اما آن را به شخصی فروخته .می توانم از او به اتهام انتقال مال..؟