مجموعه پرسش و پاسخ های کیفری- اختلاس

من کارمند یک نهاد دولتی هستم به خاطر یک موضوع ناچار شدم 253 میلیون تومان ازحساب دولتی برداشت…در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

من کارمند یک نهاد دولتی هستم به خاطر یک موضوع ناچار شدم 253 میلیون تومان ازحساب دولتی برداشت و به حساب خانمم واریز کنم، حراست این موضوع را فهمیده است ، آیا این اختلاس محسوب می شود؟ خودم گرفتار شوم مهم نیست اما ممکن است همسرم هم مجازات شود؟

پاسخ

ممکن است و این بستگی به مسائل دیگر دارد.اگر معلوم شود همسر شما از فعل مجرمانه شما اطلاع داشته و با این قصد شماره حساب را به شما داده است تا به نحوی از برملا شدن این جرم جلوگیری کند به نظر می رسد موضوع تحت عنوانی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب کیفری  است.اختلاس مبتنی بر این قضیه است که رفتار مجرمانه سبب شود مال متعلق به دولت برداشت یا تصاحب شود.اگر وجه واریزی هم چنان دست نخورده در حساب بانکی همسرتان باشد می توان این دفاع را داشت که شما بدون هماهنگی با ایشان از شماره حساب ایشان استفاده کرده اید اما اگر پس از واریز وجه به حساب ایشان به یکباره یا به تناوب از حساب خارج شده عنوان اتهامی فوق بلا اشکال به نظر می رسد.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری