با شخصی قرارداد مشارکت در ساخت بسته ام اما متاسفانه سازنده به تعهدات خود دراین باره عمل نمی کند.چه کاری باید انجام دهم؟

با شخصی قرارداد مشارکت در ساخت بسته ام اما …در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

با شخصی قرارداد مشارکت در ساخت بسته ام اما متاسفانه سازنده به تعهدات خود دراین باره عمل نمی کند.چه کاری باید انجام دهم؟

پاسخ

ابتدا باید به موعد انجام تعهد نگریست اگر در دوره توافق شده به منظور انجام تعهد باشد نمیتوانید دادخواست الزام به انجام تعهد مطرح کنید اما زمانیکه موعد به اتمام رسید ابتدا باید دادخواست الزام به انجام تعهد را طرح نمایید اگر انجام تعهد از سوی متعهد یا سازنده صورت نگرفت یا الزام وی مقدور نباشد وتعهد به هر دلیلی به نفع شما قابلیت اجرا نداشته باشد آنگاه می توانید دادخواست مطالبه خسارت مطرح نمایید.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری