ملکی را خریده ام و دو سوم مبلغ را پرداخته ام قسط بعدی را ت تحویل نمی دهم، آیا می توانم الزام به انجام تعهد را از فروشنده بخواهم؟

بنده  ملکی را از شخصی خریداری کرده ام وحدود دوسوم پول آن را هم داده ام ومانده یک سوم …در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

بنده  ملکی را از شخصی خریداری کرده ام وحدود دوسوم پول آن را هم داده ام ومانده یک سوم دیگر که موعد پرداخت آن هم رسیده است اما من این قسط را نمی دهم تا ملک را تحویلم دهد.حالا با این اوضاع می شود الزام فروشنده را به تحویل درخواست کرد؟

پاسخ

در اینگونه موارد باید به توافقات فی مابین رجوع کرد که علی القاعده ملاک مفاد قرارداد است اما چنانچه این موضوعات به سکوت برگزار شده باشد با توجه به معاوضی بودن عقد بیع(دوجانبه بودن تعهدات قراردادی)تا شما به تعهدات تان به صورت کامل عمل نکرده باشید به نظر الزام فروشنده به انجام تعهد فاقد وجاهت است.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری