پرسش

همسرم چند وقتی است به مواد مخدر صنعتی اعتیاد پیدا کرده است.بچه هایم دست اوست.می توانم وقتی بچه هایم برای ملاقات می آیند به خانه پدرم آنها را به او برنگردانم؟

پاسخ

خیر…همسرتان می تواند علیه شما به اتهام امتناع از استرداد طفل سپرده شده شکایت کند واین قضیه دردسر ساز خواهد شد.اما در فرضی که اثبات شود برای دادگاه، همسرتان معتاد است می توانید با تقدیم دادخواست سلب حضانت اقدام کنید.

با تشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری

  • همسرم معتاد است آیا می توانم وقتی بچه هایم برای ملاقات می آیند به خانه پدرم آنها را به او برنگردانم؟
  • Separated they live in Bookmarksgrove right attr.
  • Vokalia and Consonantia, there live the blind tex.