همسرم شیشه مصرف می کند. است.می ترسم شب بلایی سرخودم یا دخترم بیاورد.می توانم از خانه شوهرم فرار کنم  و تمکین نکنم؟

همسرم اعتیاد به مواد مخدر دارد.اگر تمکین نکنم با توجه به اعتیاد همسرم کارم قانونی است؟ آیا می توانم طلاق بگیرم؟

همسرم مبتلا به یک بیماری مقاربتی است به همین دلیل اجازه نمی دهم با من رابطه داشته باشد. اگر شکایت کند دادگاه حق را به چه کسی می دهد؟