حضانت لغتاً به معنای در آغوش گرفتن است اما به این معنی است که آنگاه بین زوجین جدایی صورت پذیرد یکی از والدین نگهداری از فرزند مشترک را به عهده می گیرد.

متهم به ارتکاب رابطه نامشروع هستم آیا به این دلیل سلب حضانت می شوم؟

زنی هستم 33 ساله…از دست کارهای شوهرم دو بار خود کشی کرده ام…شوهرم می تواند حضانت بچه ها را از من بگیرد؟

همسرم به همراه فرزندم به خانه پدرش رفته است.دخترم 8 ساله است.مگر نمی گویند حضانت فرزند مشترک تا 7 سالگی با مادر وبقیه با پدر است.چرا همسرم رفته در مورد حضانت دادخواست داده؟

همسرم چند وقتی است به مواد مخدر صنعتی اعتیاد پیدا کرده است.بچه هایم دست اوست.می توانم وقتی بچه هایم برای ملاقات می آیند به خانه پدرم آنها را به او برنگردانم؟

متاسفانه شوهرم در یک سانحه رانندگی فوت نمود.دختری 8 ساله دارم اگر پدر بزرگ دخترم زنده باشد تکلیف من وبچه ام چه می شود؟

من از جهت روانی در وضعیت  خوبی نیستم.دادگاه حضانت را به من داد.می توانم حضانت بچه ام را به یکی از اقوام بدهم؟

خانه دار هستم می خواهم حضانت فرزندم را خودم به عهده بگیرم.با توجه به اینکه شوهرم وضع مالی خوبی دارد واز جهت موقعیت اجتماعی خوب است به نظرتان دادگاه حضانت را به من می دهد؟