من مهریه ام را به همسرم بذل کردم آیا می توانم از آن برگردم.حقیقتا پشیمان شده ام…

متاسفانه با شخصی ارتباط داشتم.همسرم به اتهام رابطه نامشروع علیه من شکایت کرد ونهایتا من محکوم شد.آیا مهریه ام از بین می رود؟

متاسفانه به خاطر مشکلاتی نمی توانم با نامزدم ادامه بدهم.آیا باید مهریه خانم رو پرداخت کنم؟رفته دادخواست مطالبه مهریه داده…به نظرتان چه میشود؟

من زنی 27 ساله ام ودر سند نکاحیه عندالاستطاعه بودن مهریه قید شده است.داریم از هم جدا می شویم.حالا سوال اینکه اگر بعد از طلاق مالی از او به دست بیاورم می توانم توقیف کنم؟

همسرم ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک به عنوان مهریه به من منتقل کند اما آن را فروخته.می توانم از او شکایت کنم؟

خانمی هستم که همسرم فوت نموده است اما وراث بدون اینکه حق مرا بدهند بین خودشان مال واموال شوهرم را تقسیم کرده اند چه کاری می توانم انجام بدهم؟