پرسش

-شخصی با ارائه دست خط یکی از مقامات به من گفت می تواند با روابطی که دارد واردات اقلام مصرفی مثل لوازم آرایشی وبهداشتی را با کمترین هزینه های گمرکی وارد کند اما باید در مقابل به ازای هر محموله وارداتی سیصد میلیون پرداخت کنم… سیصد میلیون رااز من گرفت وبعدا فهمیدم همه چیز دروغ بوده است.می توانم علیه چنین شخصی به جرم کلاهبرداری شکایت کنم ؟

پاسخ

در کلاهبرداری آنچه اهمیت دارد انجام عملیات فریبکارانه است یعنی شخص متهم به کلاهبرداری با یک سلسله اعمال ملموس وبیرونی کاری کند که مالباخته اعتمادش جلب شود وبه تبع آن فریب بخورد.در فرض سوال اینکه با یک دست خط چنین اعتمادی ایجاد شود منطقی به نظرنمی رسد وبه نوعی به نظر سهل انگاری است تا کلاهبرداری چرا که عملیات متقلبانه باید علت فریب خوردن شخص شود امااینکه با یک دست خط چنین شود به نظر از ارکان لازم کلاهبرداری برخوردار نیست.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری