پرسش

متاسفانه فردی با من طرح دوستی ریخت ومدام از من پول می گرفت ومدام وعده ازدواج می داد.آیا می توانم از این شخص به عنوان کلاهبردار شکایت کنم؟

پاسخ

طرح دوستی ریختن،وعده ازدواج واین دست ،عملیات فریبکارانه نیست وبه نظر وصف کیفری ندارد ومی توان با طرح دعوی حقوقی در صدد مطالبه وجه واریز شده برآمد…اما این نکته را می توان اضافه نمود که اگر این شخص در مورد افراد دیگر همین رفتار را مرتکب شده باشد به نظر می توان اینگونه پنداشت که شخص متهم به کلاهبرداری به گونه ای رفتار می کند که یک فرد متعارف گول می خورد.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری