پرسش

کارم قاچاق مشروبات الکلی است فردی مرا گول زد وتمام مشروبات را برد می توانم علیه این شخص به جرم کلاهبرداری شکایت کنم؟

پاسخ

کلاهبرداری جرمی است علیه اموال ومال در قانون ما زمانی معنا دارد که مورد حمایت شرع وقانون باشد.آنچه در مورد آن سوال کردید از نظر شرع ما مال محسوب نمی شود که جرم نسبت به آن معنا داشته باشدوحتی اگر شکایتی مطرح شود به آن رسیدگی نمی شود.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری