پرسش

یکی از دوستانم به من زنگ زد گفت پسرم از پله افتاده پایش شکسته است.17 میلیون تومان به حسابش واریز کردم بعد از مدتی که پول را از او خواستم کلی آه وناله کرد وبعد مدارکی نشان داد که ماشینش تصادف کرده اما بعد از مدتی فهمیدم این همکارم کارش همین است می توانم از او به اتهام کلاهبرداری شکایت کنم؟

پاسخ

متاسفانه خیر…فقط مطالبه طلب می توانید شکایت کنید.در کلاهبرداری مقدم بودن عملیات فربیکارانه بر بردن مال اهمیت دارد واگر در فرض سوال دقت شود ابتدا مال از شما برده شده وبعد عملیات نیرنگ مدارانه برای باز پس ندادن 17 میلیون صورت گرفته است.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری