چک سفید امضاء

یک فقره چک سفید امضاء را بابت ضمانت به شخصی دادم اما او متاسفانه خلاف آنچه بین مان قرار بود عمل کرد ورفت وچک را برگشت زد…در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

یک فقره چک سفید امضاء را بابت ضمانت به شخصی دادم اما او متاسفانه خلاف آنچه بین مان قرار بود عمل کرد ورفت وچک را برگشت زد.به نظرتان می شود خیانت در امانت شکایت کرد؟

پاسخ

در اینکه هر شخصی می تواند علیه دیگری شکایت کند بحثی نیست اما مسأله اینجاست که بایستی دید از نظر قاضی دادسرا عنصرسوء نیت در این ماجرا وجود دارد یا خیر…ممکن است شخص دارنده چک که به نفع وی ضمانت برقرار شده است برای این فعل خود به ارائه دلیل یا ادله ای مبادرت نماید که حکایت از حقانیت وی یا موجه بودن عمل وی برای مطالبه وجه چک داشته باشد.احراز اینکه عمل واخواست چک به عنوان یک سند تجاری موجه یا غیر موجه است اگرچه امری است که ماهیت آن غیر کیفری است اما بازپرس می تواند دراین خصوص تحقیق واظهار نظر نماید.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری

پاسخ به تمامی سوالات قانونی شما در www.pasokh360.ir

امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری