به نظر شما امضایی که پشت چک از طرف شخصی غیر از صادر کننده زده میشود چه معنایی دارد؟

امضایی که پشت چک از طرف شخصی غیر از صادر کننده زده میشود چه معنایی دارد؟ در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

امضایی که پشت چک از طرف شخصی غیر از صادر کننده زده میشود چه معنایی دارد؟

پاسخ

بنا به برخی دکترین حقوقی چنین امضایی دلالت بر ضمانت از چک می نماید نه انتقال.به سخن دیگر ظاهر موضوع اینگونه بیان می کند.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری

پاسخ به تمامی سوالات قانونی شما در www.pasokh360.ir

امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری