چکی یک میلیاردی بدون تاریخ به مالک مغازه ام دادم برای ضمانت تخلیه او چک را برگشت زد.ایا می توانم به جرم خیانت در امانت شکایت کنم؟

چکی یک میلیاردی را به مالک مغازه ام دادم برای ضمانت تخلیه..در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

چکی یک میلیاردی را به مالک مغازه ام دادم برای ضمانت تخلیه اما متاسفانه چک مرا برگشت زد.آیا این درست است که چون چک بدون تاریخ را به مالک مغازه داده ام این خودش به معنای دادن وکالت به او است؟ایا می توانم به جرم خیانت در امانت شکایت کنم؟

پاسخ

در این بحث باید به این موضوع توجه کرد که اگر شما به عنوان متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشید وشرط ضمانت اجرای بد عهدی شما چک یاد شده باشد فرض خیانت در امانت معنایی ندارد اما اگر طرف مقابل شما استدلالاتی ارائه دهد که اثبات کند مالک مغازه به عنوان دارنده چک با فرض اعتقاد به بدعهدی شما چنین کرده به نظر قاضی می تواند به جهت عدم احراز سوء نیت حکم برائت صادر کند.اما به واقع اگر چکی بدون وجود هیچ گونه رابطه قراردادی در اختیار دارنده چک قرارگیرد مثل اینکه به عنوان امانت شرعی از سوی صادر کننده در اختیار دارنده چک(امین) قرار گیرد به نظر اقدام فوق دایر بر برگشت زدن چک نمی تواند به معنای اعطای وکالت از سوی صادر کننده به دارنده چک باشد.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری