مجموعه پرسش و پاسخ های کیفری-قولنامه ساختگی - جعل- جعل امضاء

اینکه شخصی قولنامه ای جعلی ساخته است و امضای من را بدون کوچکترین شباهتی…در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

اینکه شخصی قولنامه ای جعلی ساخته است و امضای من را بدون کوچکترین شباهتی پای این برگه زده با توجه به عدم مشابهت امضای استفاده شده با امضای من می توان شکایت جعل مطرح کرد؟

پاسخ

بله می توان شکایت کرد مشابهت یا عدم مشابهت امضاء در این میان بی اهمیت است واصلا موضوعیت ندارد چه بسا سندی اداری جعل شود که امضایی که منتسب به رییس یک اداره است ذیل آن سند باشد اما امضای درج شده ذیل سند با امضای اصلی متفاوت باشد.مهم این است که جعل باعث ایجاد اشتباه در انسان شود وبه دنبال آن قابلیت ایجاد ضرر به شخص یا اشخاصی به واسطه را هم به دنبال داشته باشد.به نظر در این خصوص باید قائل به تفکیک شد که یک سند با امضای مشابه چه قدر می تواند قابلیت اضرار به غیر را داشته باشد یا سندی که مشابهت به اصل سند ندارد به چه میزان قابلیت اضرار به غیر دارد واین قابلیت بیشتر در زمانی ایجاد می شود که سند مجعول سبب به اشتباه افکندن طرف مقابل شود.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری