مجموعه پرسش و پاسخ های کیفری - روابط نامشروع

آیا صرف تماسهای یک زن ومرد که اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواندبه معنی رابطه نامشروع باشد؟…در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

آیا صرف تماسهای یک زن ومرد که اصطلاحا غریبه محسوب می شوند می تواندبه معنی رابطه نامشروع باشد؟

پاسخ

صرف تماس نمی تواند رابطه نامشروع باشد اما به نظر می رسد چنانچه  دلیلی  برای ارتباط زن ومردی که  فی مابین آنها رابطه زوجیت برقرار نیست تماس تلفنی،تعداد تماسها ومدت تماسها می تواند به معنی رابطه نامشروع باشد.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری