مجموعه پرسش و پاسخ های کیفری - روابط نامشروع

آیا حضور یک زن ومرد نامحرم در یک مکان خلوت مانند خانه یا دفتر محل کار می تواند به معنای رابطه نامشروع باشد؟…در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

آیا حضور یک زن ومرد نامحرم در یک مکان خلوت مانند خانه یا دفتر محل کار می تواند به معنای رابطه نامشروع باشد؟

پاسخ

صرف حضور نمی تواند به این معنا باشد اما اگر دلیلی برای چنین خلوتی وجود نداشته باشد می تواند در کنار سایر قراین وامارات حمل بر رابطه نامشروع شود.البته محل خلوت  یک زن ومرد نامحرم در قضاوت این موضوع اهمیت دارد.مثلا خلوت یک زن ومرد نامحرم چه معنایی داشته باشد اما اینکه بخواهیم حضور یک زن ومرد در دفتر یک شرکت را حمل بر رابطه نامشروع نماییم به نظر با اصول حقوقی ما همخوانی ندارد.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری