شوهرم را از دست داده ام.فرزندانش که از زن اول هستند می گویند به تو از این خانه چیزی نمی رسدآیا این درست است؟

شوهرم را از دست داده ام، فرزندانش که از زن اول …در این نوشتار امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری به سوال مطرح شده پاسخ داده است.

پرسش

شوهرم را از دست داده ام، فرزندانش که از زن اول هستند می گویند به تو از این خانه چیزی نمی رسدآیا این درست است؟

پاسخ

برابر ماده 946 قانون مدنی زوجه که شمایید از قیمت وبهای مال غیر منقول یعنی مالی که قابلیت جابجایی فیزیکی ندارند ارث می برید نه از خود ساختمان یعنی هر زمان که خانه به فروش رفت بایستی بهای خانه به اندازه قدر السهم تان به شما پرداخت شود.لازم به ذکر است از آنجا که شما از بهای خانه ارث می برید میتوانید خانه را بازداشت ثبتی کنید که اصطلاحا به این حق وثیقه قانونی گفته می شود.

باتشکر

امیر صادقی زاده

وکیل پایه یک دادگستری