پاسخ 360 پاسخی به تمامی پرسش های قانونی شما

شوهرم را از دست داده ام.فرزندانش که از زن اول هستند می گویند به تو از این خانه …؟

شوهرم را از دست داده ام، فرزندانش که از زن اول ...در این نوشتار امیر صادقی زاده وک...

Continue reading

پاسخ 360 پاسخی به تمامی پرسش های قانونی شما

همسرم ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک به عنوان مهریه به من منتقل کند

همسرم در ضمن سند نکاحیه تعهد داده است فلان مالش را بعد از فک رهن بانک ...در این نوشتار امیر صادقی ...

Continue reading