پاسخ 360 پاسخی به تمامی پرسش های قانونی شما

ویلایی را معامله کردم در شمال کشور اما با حکم قضایی تخریب شده،من باید چه کنم؟

یک ماه پیش رفتم شمال و ویلایی را دیدم ولی چون صاحب آن در کرج بود با وی قرار معامله...

Continue reading

پاسخ 360 پاسخی به تمامی پرسش های قانونی شما

همسرم ضمن سند نکاحیه تعهد داده مالش را بعد از فک به عنوان مهریه به من منتقل کند

همسرم در ضمن سند نکاحیه تعهد داده است فلان مالش را بعد از فک رهن بانک ...در این نوشتار امیر صادقی ...

Continue reading

پاسخ 360 پاسخی به تمامی پرسش های قانونی شما

آپارتمانی را پیش خرید کرده ام،اما فروشنده آپارتمان را به شخص دیگری فروخته است…؟

آپارتمانی  را  از شخصی پیش خرید کرده ام، در متن مبایعه نامه ذکر شده که پیش فروشنده...

Continue reading